Kā atbalstīt bērnu mācībās? (25.08.2016)

Dārgie vecāki!

Jaunais mācību gads skolēniem nereti iesākas ar apņemšanos mācīties labāk, taču, kā pārliecināties, lai šī apņemšanās nepazūd līdz ar pirmo pārbaudes darbu uzrakstīšanu? Portāls Uzdevumi.lv palīdzēs Jums kliedēt bažas un pārliecināties, ka bērns nezaudē motivāciju visa mācību gada garumā.

Neapmierina bērna atzīmes

uzdevumi.lvBērna sekmju lapa ne vienmēr vecāku sejās rada platus smaidus un tiek domāts, ko darīt un kā skolēnu motivēt, lai atzīmes augtu. Portāls Uzdevumi.lv skolēnam piedāvā plašu materiālu klāstu – uzdevumus ar paskaidrojumiem, teoriju un testus skolas mācību priekšmetos. Skolēni, pildot uzdevumus, krāj punktus un sacenšas ar saviem klasesbiedriem un citiem Latvijas skolēniem, tādējādi sevi motivējot mācīties vēl cītīgāk.

Neziņa par bērna gatavību pārbaudes darbam

Nereti galvassāpes vecākiem sagādā neziņa par to, vai un cik kvalitatīvi bērns ir gatavojies kontroldarbam. Uzdevumi.lv vecākiem parāda, ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi, kā arī – vai viņš portālā ir izpildījis elektroniskos mājasdarbus. Bērna teiktais “Es mācos!” ātri kļūst pārbaudāms. Tāpat vecākiem ir iespēja salīdzināt sava bērna rezultātus ar vidējiem rādītājiem klasē un visā Latvijā.

Grūtības bērnam paskaidrot mājasdarbu

Laika trūkuma un uzdevumu sarežģītības dēļ vecākiem ne vienmēr izdodas atbildēt uz visiem bērna jautājumiem par skolā uzdoto mājasdarbu. Uzdevumi.lv palīdzēs skolēnam pārbaudīt un nostiprināt zināšanas. Katram uzdevumam portālā ir pieejams skaidrojums, lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām. Skolēns var pats izpildīt mājasdarbus, sagatavoties ieskaitēm un apgūt tēmas, kuras skolā nav izprastas.

Reģistrējieties www.uzdevumi.lv un redziet, kā aug Jūsu bērna sekmes!

Nometne – “Izgudrojumi. Atklājumi. Radošums” (27.06.2016)

2016. gada dienas izglītojošās nometnes “Draugu lokā” tēma – “Izgudrojumi. Atklājumi. Radošums”. Nometnē bērni veica izpētes darbu, kas saistīts ar radošu lietu izgudrošanu un veidošanu, rīkojot īpašas tematiskās dienas –  Informātikas, Bioloģijas, Astronomijas, Fizikas u.c. dienas.

Ļoti interesanti norisinājās nometnes atklāšana. Tika demonstrēti zinātniskie eksperimenti, kurus nometnes dalībniekiem bija jāizskaidro – “Kāpēc tā?”. Katra grupa izvēlējās savu nosaukumu atbilstoši tēmai.

Katras grupas audzinātājs vadīja nodarbības, kā arī tika piesaistīti eksakto mācību priekšmetu skolotāji, piemēram, bioloģijas skolotāja vadīja nodarbības “Kukaiņi ap mums”, “Mūsu puses augi”, fizikā – “Elektriskais lādiņš”.

Nometnes laikā bērni apmeklēja nodarbības Liepājas muzejā “Portrets”, Bibliotēkā “LIBRIS” – “Smadzeņu šūnu darbība”, kurā tika demonstrēti īpašie paņēmieni  smadzeņu darbības uzlabošanai veiksmīgam mācību darbam. Notika “Literārās pasakas” veidošanas nodarbība, origami veidošana.

Norisinājās nodarbību cikls – “Esi vesels”, kurā notika sporta sacensības: stafetes, novuss, tautas bumba, dambrete.

Interesanti norisinājās Teātra diena, kurā katra  grupa parādīja savu pasakas uzvedumu. Veiksmīgākie bija uzvedumi “Kas teica ņau?”, “Kukulītis”.

Nometnes dalībnieki apmeklēja Policijas pārvaldes mācību klasi, kur iepazinās ar policistu, kinologu  darbu, kā arī drošību vasarā. Notika radošās darbnīcas, kur tika izgatavotas rotas un telefonu maciņi, nomierinošās rotaļlietas.

Uzņemšana 10.klasē (07.06.2016)

webam

Dejojam, neguļam! (20.05.2016)

DSCN08368.vidusskolā ieviesta jauna tradīcija – deju starpbrīdis. Sākumskolas skolotāji kopā ar skolas līdzpārvaldi noorganizēja pārsteigumu mazajiem – dejošanu starpbrīdī. Jautras mūzikas ritmos dejoja gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni. Jautrību pastiprināja tīģerīša paraugdemonstrējumi (Anna Lapina).  Pat skolotājas nepalika vienaldzīgas un dejoja kopā ar bērniem.

Liels paldies skolas līdzpārvaldei par atbalstu!

Informāciju sagatavoja: M.Daubure

Puķu stādīšanas tradīcija turpinās! (20.05.2016)

Ceturtdien, 19.maijā, Liepājas 8.vidusskolas 4.a klase un skolotāja Vineta Egliena viesojās PII ,,Mazulītis”, lai iestādītu pašu audzētus puķu stādiņus. Lielajiem bērniem šī bija atkalredzēšanās ar savu mīļo bērnudārzu, kuru pirms 4 gadiem atstāja, lai dotos skolas gaitās. Kopīgi bedrītes raka un samtenes stādīja gan skolotājas tagadējās klases bērni, gan topošie 1.klases skolnieki. Pēc labi padarīta darbiņa lielie bērni sarīkoja pārsteigumu mazajiem – noorganizēja jautras un interesantas stafetes un mazas balviņas.

Liels paldies skolotājai V.Eglienai un PII kolektīvam par atbalstu.

Informāciju sagatavoja: M.Daubure

Lepojamies! (18.05.2016)

Latvijas 43. atklātajā matemātikas olimpiādē mūsu skolas 5. klases skolēni  ieguva godalgotas vietas:

Anžans Marats Kristiāns – 2. vieta (skolotāja Leongīna Šuļska)

Sliede Niks – 3. vieta (skolotāja Leongīna Šuļska)

Pēdējais zvans 12.klase – foto (17.05.2016)

Foto: Dana Liepa

Pēdējais zvans 9.klase – foto (17.05.2016)

Foto: Dana Liepa

Uz skolu! (14.05.2016)

skolaLiepājas 8.vidusskola aicina uz sešgadīgo skolēnu adaptācijas nedēļu no 1.jūnija līdz 8.jūnijam no plkst. 9.00 – 10.30

Pirmā tikšanās un nodarbības 1.jūnijā 9.00 skolas aktu zālē 2.stāvā.

Latviešu plūsmas klases audzinātājas:

  • 1.a klase, sk. Vineta Egliena (102.kab.)
  • 1.b klase, sk. Aija Pabērza (203.kab.)

Māzākumtautību plūsmas klases audzinātājas:

  • 1.c klase, sk. Ludmila Deņisenko ( 306.kab.)

Baltā galdauta svētki (06.05.2016)

balta_galdauta_svetki_mazulitis (Medium)Godinot Latviju un sveicot mūsu mīļās māmiņas Māmiņdienā, Liepājas 8.vidusskolas sākumskola šogad ieviesa jaunu tradīciju – veidot Baltā galdauta puķu dobi PII “Mazulītis”. Sākumskolas skolēni kopā ar PII “Mazulītis” mazajiem topošajiem pirmklasniekiem paši savām rociņām veidoja dobīti, raka bedrītes, stādīja un laistīja sastādītās baltās prīmuliņas, kas glītā rindiņā noklājās kā balts galdauts un rotājās spožās saules staros šajā skaistajā 5.maija rītā. Skolēni mazajiem bija sagatavojuši arī interesantu skaitāmpantiņu par ziediņiem un sveica čaklos strādātājus ar pašu gatavotiem apsveikumiem. Dobi rotās 8.vidusskolas mājturības skolotāja J.Rudzīša veidota zīme ,,8.vidusskolas puķu dobe”. Liels paldies skolotājam J.Rudzītim!

Liels paldies par atsaucību un palīdzību skolotājai L.Deņisenko un skolēniem, PII ,,Mazulītis” audzinātājai Signei Altmanei un audzēkņiem, PII vadītājai I.Korjaginai, vietniecei Elgai Krauklei, sētniekam A.Vasinam!

Informāciju sagatavoja: Marika Daubure