Valentīndiena – 14.februāris! (13.02.2018)

14.febr_2018

 • Dress code: ģērbsimies sarkanas krāsas apģērbā;
 • “Mīlestības koks” – katra klase piestiprina 2 sirsniņas;
 • Valentīndienas pasts;
 • Pie aktu zāles garajos starpbrīžos darbosies mūsu īpašais Valentīndienas fotostūrītis;
 • Pēc 3.st., 4.st.starpbrīdī aktu zālē tiks demonstrēta fima ,,Titāniks’’;
 • 5.-6.kl. sameklē sirsniņu un saņem autogrāfu, kā arī erudītu jautājumi (tiks izdalītas lapas);
 •  Erudītu jautājumi 7.-9.kl.skolēniem (tiks izdalītas lapas);
 • 5.st. laikā aktu zālē pasākums sākumskolas skolēniem;
 • 6.st. laikā aktu zālē pasākums 5.-6.kl.skolēniem;
 • Saņemsim bezmaksas apskāvienus jeb FREE HUGS u.c.
 • Vakarā 17.00 -20.00 DISKOTĒKA 5.-8.kl.skolēniem.

Aicinām  dāvināt arī šajā dienā prieku, smaidu un protams mīlestību.

Lai Jums mīlestības pilna Valentīndiena!

 

Erudītu konkursi (12.02.2018)

 

eruditi

Mērķis:

 1. Rosināt skolēnu interesi par dažādu valstu ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru;
 2. Padziļināt zināšanas par Baltijas valstīm;
 3. Veicināt radošo domāšanu.

PLAŠĀKS INFO pie skolotājiem: Siliņas, A.Kuzņecovas, A.Vilsones, A.Juzupa

Andris Bulis palīdz celt jauniešu pašvērtējumu (06.02.2018)

Prasme komunicēt ir viena no svarīgākajām karjeras vadības prasmēm, kuru vajadzētu attīstīt ikvienam- uzskata karjeras konsultante D. Brence.

Ikdienā jauniešiem nākas komunicēt, gan ar skolas biedriem un skolotājiem, gan viesiem, absolventiem u.c.- konsultante novērojusi, ka dienu no dienas, esot vidē, kur nepārtraukti notiek savstarpēja komunikācija, skolēnos  iestrādājas dažādas pieklājības frāzes un veidojas pārliecinātāka runas prasme, spēja labāk noformulēt sev interesējošus jautājumus.

Sadarbība ar A. Buli uzsākta jau iepriekšējā mācību gadā – pateicoties lieliskajām jauniešu atsauksmēm – tā turpināta projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Bulis māca, ka komunikācija nav prasme, kas noderīga tikai cilvēkiem, kas uzstājas. Komunikācija ir tavs acu skatiens, tava attieksme, žesti.  Zinot, ka drīzumā skolēniem būs jāaizstāv projektu darbi – A. Bulis turpina ar noderīgiem uzdevumiem, kā nodibināt saikni ar klausītāju, noturēt  uzmanību un pārliecināt to, kā iemācīties klausīties citos un respektēt komandas biedru viedokļus.

9. klases jaunieši atzīst, ka nodarbības ir lieliskas – jautras un ļoti pamācošas. Jaunieši stāsta, ka patīk piemēri, kas tiek demonstrēti uz viņiem pašiem – tā vieglāk izprotot mācīto un liekot izkāpt no komforta zonas – tā pierādot pašiem sev, ka var daudz vairāk – kā paši domā.

Informāciju sagatavoja: Dina Brence