Skolēni iepazīst jaunas profesijas un eksperimentē ar ūdeni (18.04.2017)

11. aprīlī 6.a klasei pateicoties projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumam bija iespēja doties uz ZINOO centru un piedalīties ūdens attīrīšanas nodarbībā.
Skolēni nodarbībā uzzināja un praktiski izmēģināja attīrīt ūdeni ar sadzīvē pieejamiem materiāliem, veica ūdens kvalitātes pārbaudes iejūtoties vides tehniķa profesijas ādā. Jaunieši atzina, ka šāda nodarbība bija ļoti aizraujoša.


Informāciju sagatavoja: Dina Brence