Mūsdienīga mācību stunda (28.11.2017)

stJau trešo gadu Liepājas 8.vidusskolas skolotāji rīkoja (24.novembrī) semināru sākumskolas skolotājiem un PII audzinātājām par interesantām un daudzveidīgām mācību metodēm, ko iespējams izmantot mūsdienīgās mācību stundās. Skaistus priekšnesumus semināra dalībniekiem sniedza 1.-4.klašu mākslas vingrotājas (sporta skolotāja Jeļena Dudko). Semināra dalībnieki ne tikai skatījās ļoti aizraujošu sporta stundu, ko vadīja skolotāja Evita Auniņa 2.a klasē, bet arī paši darbojās. Fitnesa trenere Una Dejus dalībnieces iesildīja, kopīgi veicot rīta vingrojumu kompleksa vingrojumus. Un tad – pati galvenā daļa – darbošanās pa stacijām pie skolotājiem Jeļenas Dudko, Matīsa Mickus, Unas Dejus, Marikas Daubures un Vinetas Eglienas. Tad jautrība sita augstu vilni, jo nopietni uzdevumi mijās ar jautriem atrakcijām. Skolotāji mācījās gan vingrot ar lentēm, gan spēlēt “krustiņus” uz ātrumu, gan veikt attapības vingrinājumus. Tā, praktiski darbojoties, tika iegūts kaut kas jauns, bija iespēja atcerēties jau kaut ko zināmu. Lai iegūtās idejas noder ikdienas darbā! Paldies visiem semināra dalībniekiem! Lai veicas turpmākajā darbā!

Informāciju sagatavoja: direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure, fotografēja N.Čornaja