Skolēni apmeklē meistarklasi “Es būšu” apgūstot pavāra un uztura speciālista profesijas (13.12.2017)

graudi11. decembrī Liepājas muzejā notika meistarklase “Es būšu”, kurā piedalījās Liepājas 8. vidusskolas 2.c, 3.c un 3.a. klases bērni, iepazīstot pavāra un uztura speciālista profesijas praktiski darbojoties. Bērni atzina, ka meistarklase bija ļoti interesanta – jo bija gan interesanti apskatīt instrumentus ar ko vāc dažādus graudus, gan iepazīt un aptaustīt dažādus graudus klausoties par to uzturvērtību un ietekmi uz cilvēka ķermeni. Ļoti interesants bijis arī putru vārīšanas un testēšanas process.

Skolotājas atzina, ka meistarklase bija ļoti izzinoša, vērtīga un bērnu vecumposmam ļoti piemērota.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: D.Brence