Ēnu dienas SAEIMĀ (13.02.2014)


12.februārī visā Latvijā norisinājās „Ēnu diena”, kurā jaunieši varēja ēnot sevi interesējošas nozares speciālistus. Mūsu skolas 12.A klases skolniece šajā dienā bija Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas ēna. Uz šo vietu bija pieteikušies 52 skolēni, bet tikai 4 ieguva šo iespēju.

Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja3„Ēnu diena Saeimā bija kas vārdos neaprakstāms. Iespējams izklausās garlaicīgi un vienmuļi, bet tā noteikti nav. Diena pagāja lielā steigā, nepārtraukti pārvietojoties pa Saeimas namu. Interesanti bija redzēt tādas vietas, kur iepriekš nebija pabūts, jo dodoties ekskursijās uz Saeimu kabineti un dažādas zāles netiek rādītas, tāpēc bija īpaši interesanti pabūt tur, kur citi netiek.

Reinis Inkēns, Saeimas KancelejaPiedalījāmies dažādās komisijas sēdēs, man pat bija tā iespēja, kā ļoti drosmīgai „ēnai”, izteikt savu viedokli Eiropas lietu komisijas sēdē. „Atbildot uz Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas biedra Ata Lejiņa deputātu ēnām adresēto jautājumu, vai skolēniem skolās patiešām ir pieejami augļi un piens, Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas ēna Elīne Dembska, kura mācās Liepājas 8.vidusskolā, sacīja, ka viņai kā 12.klases skolniecei nav tādas iespējas, jo skolā augļi un piens pieejams skolēniem līdz devītajai klasei. Vienlaikus viņa pauda viedokli, ka, iespējams, tieši vidusskolēni šādu iespēju novērtētu vairāk nekā pirmo līdz devīto klašu audzēkņi. Saeimas priekšsēdētājas ēna arī sacīja – nereti mēdz būt tā, ka jaunāko klašu skolēni iespēju neizmanto.” Raksta avots – Saeimas Kanceleja.

12474384023_2c1446bf62_b

Tikāmies ar Gruzijas vēstnieku. Kamēr citas ēnas redzēja tikai pašu sākumu, kur notiek svinīgā sasveicināšanās un fotografēšanās pēc protokola, mums kā priekšsēdētājas „ēnām” bija tā iespēja redzēt visu tikšanos, sēdēt tur pat blakus un būt daļai no visa procesa.

Sniedzu arī intervijas, iepazinos ar citām ēnām, un izbaudīju šo lielisko iespēju. Ļoti daudz runājām par un ap politiku ar Solvitu Āboltiņu, kas bija tiešām ļoti interesanti. Arī viņas ārlietu padomnieks padalījās pieredzē un iesaistījās sarunās.

Ļoti pacilājoša sajūta bija arī apmeklēt Vienotības frakcijas sēdi, jo ieejot telpā satikām tādus politiķus kā Valdi Dombrovski, Laimdotu Straujumu, Arti Pabriku, Ingrīdu Circeni un citus Latvijā labi pazīstamus politiķus.

Šos notikumus ir ļoti grūti atstāstīt, jo šī diena bija tik ļoti notikumiem un emocijām pārbagāta, ka vēl kādu laiku būs grūti aptvert, ka tiešām biju tur un piedzīvoju šo visu. Ēnu diena noteikti mudināja mani turpināt iet uz savu mērķi, kā arī ar vien vairāk saprotu, ka politika ir mans aicinājums.”

<< Foto Ernersts Dinka, Saeimas Kanceleja

Plašāk lasiet:
<< http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/tiksanas-un-vizites/21843-saeimas-priekssedetaja-kopa-ar-savam-enam-tiekas-ar-gruzijas-vestnieku

<< http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21844-eiropas-lietu-komisija-uzsver-programmu-skolas-piens-un-skolas-auglis-pozitivo-nozimi-un-istenosanu

<< http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/enu-diena-1

Liepājas 8.vidusskolas pašpārvaldes prezidente – Elīne Dembska