1. A

Klase 1. a klase
Skolotāja A.Kļaviņa Kļava
Diena St.\kab. 206.
Pirmdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Sociālās zinības
5. Mūzika
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Angļu valoda
2. Matemātika
3. Latviešu valoda
4. Vizuālā māksla
5. Vizuālā māksla
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Mūzika
4. Dabaszinības
5. Sports
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Matemātika
3. Dabaszinības
4. Mājturība un tehnol.
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Ētika/Kristīgā māc.
2. Latviešu valoda
3. Sports
4.
5.
6.
7.