1. B

Klase 1. b klase
Diena St.\kab. Priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Matemātika 101. V.Jaure
2. Dabaszinības 101. V.Jaure
3. Vizuālā māksla 101. V.Jaure
4. Mūzika 229. I.Āboliņa
5. Vizuālā māksla 101. V.Jaure
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Sociālās zinības 101. V.Jaure
2. Angļu valoda 101. S.Brante
3. Latviešu valoda 101. V.Jaure
4. Latviešu valoda 101. V.Jaure
5. Mūzika 229. I.Āboliņa
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Latviešu valoda 101. V.Jaure
2. Latviešu valoda 101. V.Jaure
3. Matemātika 101. V.Jaure
4. Dabaszinības 101. V.Jaure
5. Sports M.Mickus
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātika 101. V.Jaure
2. Latviešu valoda 101. V.Jaure
3. Latviešu valoda 101. V.Jaure
4. Mājturība un tehnoloģijas 101. V.Jaure
5. Klases stunda 101. V.Jaure
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Ētika/Kristīgā māc. 101./205. V.Jaure/E.Čirkše
2. Matemātika 101. V.Jaure
3. Sports M.Mickus
4.
5.
6.
7.