1. B

Klase 1. b klase
Skolotāja V.Jaure
Diena St.\kab. 101.
Pirmdiena 0.
1. Matemātika
2. Dabaszinības
3. Vizuālā māksla
4. Mūzika
5. Vizuālā māksla
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Sociālās zinības
2. Angļu valoda
3. Latviešu valoda
4. Latviešu valoda
5. Mūzika
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Latviešu valoda
3. Matemātika
4. Dabaszinības
5. Sports
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Mājturība un tehnol.
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Ētika/Kristīgā māc.
2. Matemātika
3. Sports
4.
5.
6.
7.