1. C

Klase 1. c klase
Diena St.\kab. Priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Mazākumtautību valoda (krievu) 303. G.Kulačenoka
2. Matemātika 303. G.Kulačenoka
3. Latviešu valoda 303. K.Ķipste
4. Sociālās zinības 303. G.Kulačenoka
5. Sports J.Dudko
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Krievu valoda 303. G.Kulačenoka
2. Matemātika 303. G.Kulačenoka
3. Latviešu valoda 303. K.Ķipste
4. Dabaszinības 303. G.Kulačenoka
5. Dabaszinības 303. G.Kulačenoka
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Matemātika 303. G.Kulačenoka
2. Latviešu valoda 303. K.Ķipste
3. Sports J.Dudko
4. Mazākumtautību valoda (krievu) 303. G.Kulačenoka
5. Ētika 303. G.Kulačenoka
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātika 303. G.Kulačenoka
2. Mazākumtautību valoda (krievu) 303. G.Kulačenoka
3. Mūzika 20. L.Gonohina
4. Angļu valoda 303. M.Kazakova
5. Klases stunda 303. G.Kulačenoka
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Latviešu valoda 303. K.Ķipste
2. Mājturība un tehnoloģijas 303. G.Kulačenoka
3. Vizuālā māksla 303. G.Kulačenoka
4.
5.
6.
7.