1. C

Klase 1. c klase
Skolotāja G.Kulačenoka
Diena St.\kab. 303.
Pirmdiena 0.
1. Mazākumtaut.val. (krievu)
2. Matemātika
3. Latviešu valoda
4. Sociālās zinības
5. Sports
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Krievu valoda
2. Matemātika
3. Latviešu valoda
4. Dabaszinības
5. Dabaszinības
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Sports
4. Mazākumtaut.val. (krievu)
5. Ētika
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātika
2. Mazākumtaut.val. (krievu)
3. Mūzika
4. Angļu valoda
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Mājturība un tehnol.
3. Vizuālā māksla
4.
5.
6.
7.