Logopēds

G. Tomele

Logopēds – Gundega Tomele

 

Darba laiks: pirmdiena, trešdiena 8.10-8.50, 13.25-15.40
otrdiena 13.25-14.05, 114.kab.

 

Gubina

Logopēds – Gubina Svetlana

 

Darba laiks: pirmdiena, trešdiena 12.35-15.40, 312.kab.

 
 

Logopēds:

  • veic runas un valodas traucējumu diagnostiku, korekciju un profilaksi (primāro, sekundāro, terciāro);
  • sagatavo runas un valodas izpētes atzinumus Liepājas pilsētas un Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai;
  • sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību diagnosticējošajos pārbaudes darbos 3. un 6.klasē izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
  • sadarbojas ar skolas pedagogiem un atbalsta personālu;
  • sniedz konsultācijas vecākiem.