Logopēds

E.K.VanagaLogopēds – Elizabete Katrīna Vanaga

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 8:10-8:40, 13:25-14:50
Otrdiena 13:25-14:05
Trešdiena 8:10-8:40, 13:25-14:50
Ceturtdiena 8:10-8:40, 14:10-14:50
Piektdiena 8:10-8:50, 11:35-12:15, 13:25-14:05

Kabinets – 208.

Gubina

Logopēds – Gubina Svetlana

Pieņemšanas laiks: pirmdiena, trešdiena 12.35-15.40, 312.kab.

Logopēds:

  • veic runas un valodas traucējumu diagnostiku, korekciju un profilaksi (primāro, sekundāro, terciāro);
  • sagatavo runas un valodas izpētes atzinumus Liepājas pilsētas un Valsts pedagoģiski medicīniskajai komisijai;
  • sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību diagnosticējošajos pārbaudes darbos 3. un 6.klasē izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
  • sadarbojas ar skolas pedagogiem un atbalsta personālu;
  • sniedz konsultācijas vecākiem.