Kontakti

logo_8VSK

LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA
Reģistrācijas numurs: 3013900924
Adrese: Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407, Latvija
Telefons: 63484369
E-pasts: 8vsk@liepaja.edu.lv
Mājas lapa: www.8vsk.liepaja.edu.lv

REKVIZĪTI
Maksātājs
: Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Reģistrācijas numurs: 90000063151
Banka: a/s SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X012
Konts: LV78UNLA0022700004100
Piegādes adrese: Liepājas 8.vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja, LV-3407, Latvija

Direktores pienākumu izpildītāja – Anita Kuncīte
Tālrunis – 63484369
E-pasts: anita.kuncite@liepaja.edu.lv

Personāla vadītāja – Maira Sveile
darba laiks: Katru darba dienu 9.00 – 17.00
Tālrunis – 63484369
Mob.- 29417056
E-pasts: maira.sveile@liepaja.edu.lv

Direktores vietniece mācību izglītības jomā – Marika Daubure
Tālrunis – 63484369
E-pasts: marika.daubure@liepaja.edu.lv

Direktores vietnieks informātikas jautājumos – Arnis Juzups
Tālrunis – 63484369
E-pasts: arnis.juzups@liepaja.edu.lv

Direktores vietniece audzināšanas jomā – Mudrīte Štrausa
Tālrunis – 63484369
E-pasts: mudrite.strausa@liepaja.edu.lv

Saimniecības vadītājs – Broņislavs Golubs
Tālrunis – 63484369
E-pasts: bronislavs.golubs@liepaja.edu.lv

KĀ MŪS ATRAST