2. A

Klase 2. a klase
Skolotāja V.Egliena
Diena St.\kab. 102.
Pirmdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Vizuālā māksla
5. Vizuālā māksla
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Mūzika
5. Mājturība un tehnol.
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Latviešu valoda 1
2. Sports
3. Matemātika
4. Dabaszinības
5. Mūzika
6. Latviešu valoda 2
7.
Ceturtdiena 0.
1. Latviešu valoda 1
2. Matemātika
3. Sports
4. Sociālās zinības
5. Klases stunda
6. Latviešu valoda 2
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Angļu valoda 1
2. Ētika/ Kristīgā māc.
3. Matemātika
4. Dabaszinības
5. Angļu valoda 2
6.
7.