2. B

Klase 2. b klase
Skolotāja S.Brante
Diena St.\kab. 105.
Pirmdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Dabaszinības
3. Dabaszinības
4. Matemātika
5. Sports
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Angļu valoda 1
2. Mūzika
3. Matemātika
4. Latviešu valoda
5. Latviešu valoda
6. Angļu valoda 2
7.
Trešdiena 0.
1. Latviešu valoda 1
2. Matemātika
3. Sports
4. Vizuālā māksla
5. Vizuālā māksla
6. Latviešu valoda 2
7.
Ceturtdiena 0.
1. Latviešu valoda 1
2. Sociālās zinības
3. Matemātika
4. Mājturība un tehnol.
5. Klases stunda
6. Latviešu valoda 2
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Mūzika
2. Ētika/Kristīgā māc.
3. Matemātika
4. Latviešu valoda
5.
6.
7.