2. C

Klase 2.c klase
Skolotāja L.Deņisenko
Diena St.\kab. 307.
Pirmdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Mazākumtaut.val. (krievu)
4. Dabaszinības
5. Ētika
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Mazākumtaut.val. (krievu)
4. Angļu valoda
5. Sports
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Mazākumtaut.val. (krievu)
2. Mazākumtaut.val. (krievu)
3. Matemātika
4. Latviešu valoda
5. Vizuālā māksla
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Mazākumtaut.val. (krievu)
2. Mūzika
3. Matemātika
4. Sports
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Sociālās zinības
2. Dabaszinības
3. Mājturība un tehnol.
4. Latviešu valoda
5.
6.
7.