3. A

Klase 3. a klase
Skolotāja Ā.Rupeika
Diena St.\kab. 204.
Pirmdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Latviešu valoda
3. Matemātika
4. Angļu valoda
5. Sports
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Mūzika
2. Matemātika
3. Latviešu valoda
4. Latviešu valoda
5. Sociālās zinības
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Matemātika
2. Dabaszinības
3. Dabaszinības
4. Sports
5. Angļu valoda
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Latviešu valoda
3. Matemātika
4. Vizuālā māksla
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Angļu valoda
2. Mūzika
3. Ētika/Kristīgā māc.
4. Mājturība un tehnol.
5. Vizuālā māksla
6.
7.