3. B

Klase 3. b klase
Skolotāja L.Baltaviča
Diena St.\kab. 203.
Pirmdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Matemātika
3. Vizuālā māksla
4. Vizuālā māksla
5. Angļu valoda
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Matemātika
3. Mūzika
4. Latviešu valoda
5. Sports
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Angļu valoda
5. Dabaszinības
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Sociālās zinības
4. Mājturība un tehnol.
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Dabaszinības
2. Angļu valoda
3. Ētika/Kristīgā māc.
4. Sports
5. Mūzika
6.
7.