4. B

Klase 4. b klase
Skolotāja A.Ziemele
Diena 104. 207.
Pirmdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Vizuālā māksla
5. Vizuālā māksla
6. Sports
7.
Otrdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Sociālās zinības
5. Sociālās zinības
6. Angļu valoda
7.
Trešdiena 0.
1. Angļu valoda
2. Mūzika
3. Matemātika
4. Latviešu valoda
5. Mājturība un tehnol.
6. Sports
7.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātika
2. Latviešu valoda
3. Latviešu valoda
4. Angļu valoda
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Dabaszinības
2. Dabaszinības
3. Mūzika
4. Matemātika
5.
6.
7.