5. A

Diena 5.a klase
St. Mācību priekšm. Kab. Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
2. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
3. Latviešu valoda 318. I.Ruņģevica
4. Literatūra 318. I.Ruņģevica
5. Matemātka 322. L.Šuļska
6. Angļu valoda 214. I.Zorģe
7.
8.
Otrdiena 0.
1. Sports E.Auniņa
2. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
3. Latviešu valoda 318. I.Ruņģevica
4. Matemātka 322. L.Šuļska
5. Matemātka 322. L.Šuļska
6. Mūzika 229. I.Āboliņa
7.
8.
Trešdiena 0.
1. Matemātka 311. L.Šuļska
2. Latviešu valoda 318. I.Ruņģevica
3. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
4. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
5. Informātika 222. A.Juzups
6. Mūzika 229. I.Āboliņa
7.
8.
Ceturtdiena 0.
1. Matemātka 207. L.Šuļska
2. Latviešu valoda 318. I.Ruņģevica
3. Literatūra 318. I.Ruņģevica
4. Sports E.Auniņa
5. Klases stunda 207. A.Hasnere
6. Angļu valoda 214. I.Zorģe
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Sports E.Auniņa
2. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
3. Latviešu valoda 207. I.Ruņģevica
4. Angļu valoda 214. I.Zorģe
5. Vizuālā māksla 322. A.Vilsone
6.
7.