5. B

Diena 5.b klase
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Angļu valoda 212. D.Liepa
2. Matemātika 213. E.Jēkabsone
3. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
4. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
5. Latviešu valoda 313. D.Balode
6. Mūzika 229. I.Āboliņa
7.
8.
Otrdiena 0.
1. Latviešu valoda 313. D.Balode
2. Matemātika 311. E.Jēkabsone
3. Angļu valoda 212. D.Liepa
4. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
5. Vizuālā māksla 311. A.Vilsone
6. Sports M.Mickus
7.
8.
Trešdiena 0.
1. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
2. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
3. Sports M.Mickus
4. Matemātika 315. E.Jēkabsone
5. Latviešu valoda 313. D.Balode
6. Angļu valoda 212. D.Liepa
7.
8.
Ceturtdiena 0.
1. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
2. Latviešu valoda 313. D.Balode
3. Literatūra 313. D.Balode
4. Informātika 222. A.Juzups
5. Klases stunda 212. D.Liepa
6. Mūzika 229. I.Āboliņa
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Sports M.Mickus
2. Matemātika 322. E.Jēkabsone
3. Matemātika 322. E.Jēkabsone
4. Latviešu valoda 313. D.Balode
5. Literatūra 313. D.Balode
6.
7.