6. A

Diena 6.a klase
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Latvijas vēsture 216. V.Siliņa
2. Angļu valoda 212./214. D.Liepa/I.Zorģe
3. Mūzika 229. I.Āboliņa
4. Latviešu valoda 313. D.Balode
5. Matemātika 314. S.Janaite
6. Sports (f.)*   E.Auniņa
7.
8.
Otrdiena 0.
1. Krievu valoda (I) 214. J.Kirjuhina
2. Literatūra 313. D.Balode
3. Latviešu valoda 313. D.Balode
4. Sports E.Auniņa
5. Matemātika 314. S.Janaite
6. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
7. Krievu valoda (II) 214. J.Kirjuhina
8.
Trešdiena 0.
1. Krievu valoda/Informātika 213./222. J.Kirjuhina/A.Juzups
2. Informātika/Krievu valoda 222./213. A.Juzups/J.Kirjuhina
3. Matemātika 314. S.Janaite
4. Matemātika 314. S.Janaite
5. Angļu valoda 212./214. D.Liepa/I.Zorģe
6. Sports E.Auniņa
7. Mūzika 229. I.Āboliņa
8.
Ceturtdiena 0.
1. Latviešu valoda 313. D.Balode
2. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
3. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
4. Dabaszinības 322. N.Kuzmina
5. Klases stunda 313. D.Balode
6. Pasaules vēsture 216. V.Siliņa
7. Sports (f.)*   E.Auniņa
8.
Piektdiena 0. Latviešu valoda 313. D.Balode
1. Literatūra 313. D.Balode
2. Vizuālā māksla 320. A.Vilsone
3. Angļu valoda 212./214. D.Liepa/I.Zorģe
4. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
5. Mājturība un tehnoloģijas 207./darbn. A.Hasnere/J.Rudzītis
6. Matemātika 314. S.Janaite
7.

* Fakultatīvā nodarbība projekta “Sporto visa klase” ietvaros