7. B

Diena 7.b klase
St. Mācību priekšmets Kabinets Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Angļu valoda 214. I.Zorģe
2. Latviešu valoda 313. D.Balode
3. Matemātika 311. S.Petrevica
4. Matemātika 311. S.Petrevica
5. Vizuālā māksla 318. V.Strazda
6. Ģeogrāfija 323. V.Strazda
7. Mūzika 229. I.Āboliņa
8.
Otrdiena 0. Informātika 222. A.Juzups
1. Sociālās zinības 207. A.Hasnere
2. Bioloģija 320. N.Ušakova
3. Matemātika 311. S.Petrevica
4. Pasaules vēsture 216. V.Siliņa
5. Sports M.Mickus
6. Latviešu valoda 313. D.Balode
7.
8.
Trešdiena 0.
1. Mājturība un tehnoloģijas (m.) 207. A.Hasnere
2. Mājturība un tehnoloģijas (m.) 207. A.Hasnere
3. Latviešu valoda 313. D.Balode
4. Literatūra 313. D.Balode
5. Krievu valoda 213. J.Kirjuhina
6. Angļu valoda 214. I.Zorģe
7. Mājturība un tehnoloģijas (z.) darbn. J.Rudzītis
8. Mājturība un tehnoloģijas (z.) darbn. J.Rudzītis
Ceturtdiena 0.
1. Bioloģija 320. N.Ušakova
2. Ģeogrāfija 323. V.Strazda
3. Sports M.Mickus
4. Latvijas vēsture 216. V.Siliņa
5. Klases stunda 322. S.Sokolovska
6. Matemātika 311. S.Petrevica
7. Krievu valoda 213. J.Kirjuhina
8.
Piektdiena 0.
1. Angļu valoda 214. I.Zorģe
2. Sports M.Mickus
3. Literatūra 313. D.Balode
4. Matemātika 311. S.Petrevica
5. Matemātika 311. S.Petrevica
6. Krievu valoda 213. J.Kirjuhina
7.