Administrācija


Direktore
Jevgēnija Mickēviča
Liepājas 8. vidusskolas direktore,
vēstures un filozofijas skolotāja


Marika Daubure
direktores vietniece mācību jomā latviešu, krievu pl. sākumsskolā 1.-4.kl.,
sākumskolas skolotāja


Alla Alandarenko
direktores vietniece mācību jomā krievu pl. pamatskolā 5.-9.kl.,
ķīmijas skolotāja

Kuncite
Anita Kuncīte
direktores vietniece mācību jomā vidusskolā 5.-12.kl.,
latviešu valodas skolotāja

 

Anželika Vilsone
direktores vietniece audzināšanas darbā,
vizuālās mākslas skolotāja

 

Arnis Juzups
direktores vietnieks informātikas jautājumos,
informātikas skolotājs

 

Broņislavs Golubs
direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos