Administrācija


Kuncite
Anita Kuncīte
direktores pienākumu izpildītāja


Marika Daubure
direktores vietniece mācību jomā latviešu, krievu pl. sākumsskolā 1.-4.kl.,
sākumskolas skolotāja

Arnis Juzups
direktores vietnieks informātikas jautājumos,
informātikas skolotājs

Broņislavs Golubs
direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos