Karjeras konsultante

Dina BrenceKarjeras izglītības konsultante – Dina Brence

Pieņemšanas laiks individuālām konsultācijām (kabinets skolotāju istabā)

Otrdienās: plkst.11.00 -14.50
Trešdien: plkst. 11.00-14.50
Ceturtdienās: plkst.11.00 – 14.50

Nāc uzreiz vai piesakies e-pastā: dina.brence@inbox.lv

Grupas konsultācijas: iepriekš piesakot datumu un laiku

Pedagogs karjeras konsultants: konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā.

Konsultācijās iespējams:

darbs ar klasēm audzināšanas stundu laikā  apskatot jautājumus, kas ir karjera un kādi ir karjeras izvēles pamatnosacījumi, kāda ir skolēnu atbildība veiksmīgas karjeras izveidošanā, kādi ir kļūdaini stereotipi par karjeru, kas neļauj izvēlēties atbilstošu karjeru; mācību priekšmetu un profesiju saistība; u.c.

Testi sevis izzināšanai – ar kuru palīdzību skolēni labāk izprot savas intereses, spējas, dotības, sāk apzināties nākotnes iespējas.

Individuālas konsultācijas karjeras jautājumos.