3.C

Klase 3. c klase
Skolotāja L.Deņisenko
Diena St.\kab. 306.
Pirmdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Matemātika
3. Mazākumtaut.val. (krievu)
4. Sports
5. Sociālās zinības
6.
7.
Otrdiena 0.
1. Mazākumtaut.val. (krievu)
2. Angļu valoda
3. Matemātika
4. Latviešu valoda
5. Dabaszinības
6.
7.
Trešdiena 0.
1. Latviešu valoda
2. Matemātika
3. Krievu valoda
4. Ētika
5. Sports
6.
7.
Ceturtdiena 0.
1. Mūzika
2. Mazākumtaut.val. (krievu)
3. Angļu valoda
4. Dabaszinības
5. Klases stunda
6.
7.
8.
Piektdiena 0.
1. Mazākumtaut.val. (krievu)
2. Matemātika
3. Vizuālā māksla
4. Mājturība un tehnol.
5. Latviešu valoda
6.
7.