9.C

Diena 9.c klase
St. Mācību priekšm. Kab. Skolotājs
Pirmdiena 0.
1. Angļu valoda 213. L.Fjodorova
2. Matemātika 304. A.Tomase
3. Matemātika 304. A.Tomase
4. Bioloģija 322. N.Kuzmina
5. Mazākumtaut.val.(krievu) 215. I.Gafituļina
6. Ķīmija 219. A.Alandarenko
7. Latviešu val. un literatūra 315. K.Ķipste
8.
Otrdiena 0.
1. Mājturība un tehnoloģijas 221./d I.Vasiļjeva/J.Rudzītis
2. Fizika 322. N.Kuzmina
3. Angļu valoda 213. L.Fjodorova
4. Sports J.Dudko
5. Ģeogrāfija 323. V.Strazda
6. Literatūra 215. I.Gafituļina
7. Matemātika 304. A.Tomase
8.
Trešdiena 0.
1. Ķīmija 219. A.Aladarenko
2. Matemātika 304. A.Tomase
3. Latvijas vēsture 323. A.Kuzņecova
4. Mūzika 20. L.Gonohina
5. Bioloģija 322. N.Kuzmina
6. Latviešu val. un literatūra 216. K.Ķipste
7. Sports J.Dudko
8. Vizuālā māksla 318. A.Vilsone
Ceturtdiena 0.
1. Mazākumtaut.val.(krievu) 215. I.Gafituļina
2. Literatūra 215. I.Gafituļina
3. Latviešu val. un literatūra 315. K.Ķipste
4. Latviešu val. un literatūra 315. K.Ķipste
5. Klases stunda 221. J.Vasiļjeva
6. Sociālās zinības 221. J.Vasiļjeva
7. Angļu valoda 225. L.Fjodorova
8.
Piektdiena 0.
1. Ģeogrāfija 323. V.Strazda
2. Mazākumtaut.val.(krievu) 215. I.Gafituļina
3. Latviešu val. un literatūra 315. K.Ķipste
4. Pasaules vēsture 315. A.Kuzņecova
5. Fizika 325. N.Kuzmina
6. Matemātika 221. A.Tomase
7.