Slidotapmācība (22.05.2017)

Ceturtdien, 18.maijā projekta Sporto visa klase dalībnieki no 5.a klases apmeklēja slidotapmācības nodarbību Liepājas ledus hallē. Mūs uzaicināja un mācīja slidošanas tehniku skolas absolvents Kārlis Liepiņš. Paldies Kārlim par šo iespēju.

Foto: Dana Liepa

Informāciju sagatavoja: Evita Auniņa

Turpinām puķu dienas! (19.05.2017)

turpinam_pukjesTurpinot tradīciju, šodien 4.a klases skolēni un skolotāja A.Kļaviņa – Kļava devās uz PII ,,Mazulītis” stādīt puķes. Tapa samteņu dobe, kuras veidošanā piedalījās gan skolēni, gan bērnudārza mazuļi.  Apciemojām arī pagājušajā gadā aizsākto, šogad ar 4.c klases skolēniem papildināto Baltā galdauta puķu dobi. Baltā dobe priecē visus ar savu košumu! Paldies visiem dalībniekiem!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

Turpināsim lasīt grāmatas!  (16.05.2017)

puceTurpinot lielo lasīšanas maratonu, sestdien, 13.maijā Liepājas 8.vidusskolas sākumskolā 1 stunda bija savādāka kā ierasts. Skolēni jau iepriekš bija pildījuši uzdevumus par pasaku “Rācenis”, sestdien noskatījās mazu teātra uzvedumu, kurā darbojās sākumskolas (mazākumtautību plūsmas) skolēni, pēc tam devās laukā, kur uz asfalta tapa skaisti, krāsaini zīmējumi. Laiks beidzot bija saulains, bērni – priecīgi, tāpēc šī diena bija izdevusies lieliska!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

Skolā ciemiņi! (15.05.2017)

burtu meitaLai iepazītu skolas dzīvi un mazliet padarbotos tā, kā to dara skolnieki, piektdien Liepājas 8.vidusskolā viesojās pirmskolnieki. Šoreiz bijām uzaicinājuši PII “Pasaciņa” 5 – 6 gadīgos audzēkņus. Sporta skolotāja E.Auniņa mazajiem gan ļāva izskrieties pa lielo zāli, gan bija sagatavojusi interesantas šķēršļu joslas, gan mācīja iesist bumbu vārtos. Informātikas skolotāja A.Prina mācīja darboties ar datoru un pildīt sarežģītus uzdevumus. Latviešu valodas skolotāja K.Ķipste mācīja dziesmiņu par Vinniju Pūku un gāja rotaļās. Bet viesošanās beigās mazos sagaidīja pārsteigums – Burtu meitiņa mazajiem bija sarīkojusi īstu pārbaudi par pasaku tēliem un citus interesantus uzdevumus, kā arī uzdāvināja grāmatzīmītes un novēlēja lasīt grāmatas. Bet mācību pārzine topošiem skolniekiem novēlēja skolā čakli mācīties. Lai visiem jauka vasara un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure

Sumina pedagogus par skolēnu sasniegumiem (15.05.2017)

8vsk_sumina pedagogusTrešdien, 10.maijā, PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” zālē notika pedagogu godināšanas pasākums par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Liepājas pilsētas olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu lasījumiem, vēstīts Izglītības pārvaldes mājas lapā. Pavisam sumināti 98 pedagogi, kuru audzēkņi šajā mācību gadā ieguvuši 1.vietas pilsētas mērogā. 92 skolotāji var lepoties ar savu audzēkņu 1.vietām pilsētas mēroga olimpiādēs, bet seši – ar 1.vietām ZPD lasījumos. Gan pasākuma atraktīvā vadītāja Maija Kalniņa, gan domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere uzsvēra skolotāja svarīgo lomu un šīs profesijas nezūdamo un fundamentālo vietu mūsu dzīvē.

“Skolotāja misiju izsaka darbības: dzīvot, mīlēt, darīt, palīdzēt, sniegt, pilnveidoties, dalīties, īstenot. Tieši tik daudz tiek prasīts no skolotāja! Darbs nepazemo, ja vien tu ķeries klāt pēc brīvas gribas,” norādīja Izglītības pārvaldes vadītāja, sakot paldies katram par viņa pašatdevi, strādājot ar bērniem. Sirsnīgā un muzikāli atraktīvā gaisotnē Maijas Kalniņas vadībā notika “ceļojums” pa visām Liepājas skolām, suminot katras mācību iestādes izcilākos pedagogus.

Liepājas 8.vidusskola 
Natālija Čornaja – vizuālā māksla (1. – 4.kl.)
Vija Strazda – ģeogrāfija
Anna Tomase – pētniecisko darbu lasījumi
Marina Kazakova – pētniecisko darbu lasījumi
Irina Vasiļjeva – mājturības un tehnoloģ. olimp. (7. – 8.kl.)

Skatīt raksta avotu

Noslēdzies zīmējumu konkurss krāsojamai grāmatiņai (13.05.2017)

liepajnieki_drosibaLiepājas pašvaldības Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas organizētais bērnu zīmējumu konkurss pirmklasnieku krāsojamai grāmatiņai ir veiksmīgi noslēdzies. Konkursa žūrija ir izvēlējusies 25 atbilstošākos darbiņus, kas tiks iekļauti 2017./2018.m.g. pirmklasniekiem domātajā krāsojamā grāmatiņā, portālu informēja domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa. Krāsojamās grāmatiņas veidošanai tiks izmantoti arī 8.A klases skolnieka Mareka Ziemeļa divi darbi (Liepājas 8.vidusskola) paskaidrojumi un ieteikumi. Veidojot zīmējumus, skolēni tika aicināti attēlot un skaidrot pirmklasniekiem, kāda ir pareiza uzvedība un rīcība skolā, uz ielas, mājās, sabiedriskajā transportā un citās sabiedriski aktīvās vietās, kā arī kas ir veselīgs uzturs, sportošana un veselīgs dzīvesveids. Skolēni, kuri piedalījās konkursā, saņems pārsteiguma balvas. Lepojamies!

Skatīt raksta avotu

IZM ministrs Liepājā apmeklē skolēnu radošo darbu izstādi (13.05.2017)

12017.gada 12.maija saulainā pēcpusdienā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis apmeklēja Liepājas skolu apvienoto skolēnu rokdarbu izstādi ”Laika rats”, kas skatāma Liepājas muzeja ekspozīcijā ”Liepāja okupāciju režīmos”.

Ministrs uzklausīja Liepājas 8.vidusskolas skolotāja un Mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītāja Jāņa Rudzīša stāstījumu par konkrētā mācību priekšmeta nozīmību cilvēka attīstībā. Mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmets paver iespēju bērniem, jauniešiem radīt atbilstoši viņa dotumiem un spējām, sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā, veidot individuālo pieredzi par sevi un apkārtējo vidi kopsakarībās, veicināt pozitīvas attieksmes veidošanos pret sevi, līdzcilvēkiem, apkārtējo vidi, izjust kustību prieku un attīstīt fiziskās īpašības, attīstīt sensorās spējas un izziņas intereses apkārtējās vides iepazīšanā, veicināt iztēles un radošo spēju attīstību, izmantojot tēlotājdarbības radošās pašizpausmes līdzekļus, kā arī darboties radošā pašizpausmē, attīstot roku sīko muskulatūru un apzinoties sava veikuma nozīmīgumu. Darbs ar pirkstiem jeb sīkās motorikas attīstības līmenis ir viens no intelektuālās gatavības rādītājiem mācībām, tālākai bērna vispārējai un pilnvērtīgai attīstībai.

Ministra kungs izvēlējās savus favorītus un izteica atzinību par paveikto. ”Skolēnu darbos atspoguļojas ideju bagātība, radoša jaunrade, kas prasmīgi apvieno tradicionālās rokdarbu metodes ar mūsdienu,” vērtēja K.Šadurska kungs. Tāpat ministrs uzsvēra, ka neraugoties uz moderno tehnoloģiju ienākšanu mūsu ikdienā, ”Mājturība un tehnoloģijas” kā mācību priekšmets ir ļoti svarīgs, lai veidotos vispusīga un radoša personība. K.Šadurskis arī šajā tikšanās reizē apstiprināja, ka šo prasmju apguvei skolās tiek pievērsta nopietna uzmanība, strādājot pie jaunā kompetenču pieejā balstītās izglītības satura reformas.

„ZZČempionāta” pusfināls Liepājā (13.05.2017)

10. maijā stadionā „Daugava” notika Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZČempionāta” trešais pusfināls. Tās ir aizraujošas 1.- 12. klašu sacensības, kurās jāparāda gan fiziskās spējas, drosme, cīņas spars, gan erudīcija, atjautība, komandas gars un radošums.

No mūsu skolas šajā pasākumā piedalījās 6.a klase. Lai tiktu uz pusfinālu bija jāizpilda mājasdarbs- jāizveido video par sevi, kā arī jāsagatavo klases apraksts. Pusfinālā bija jāpiedalās dažāda veida atrakcijās un orientēšanās spēlēs, bet noslēgumā- komandu stafetē.

Šogad 6.a klase izcīnīja ceļa zīmi uz fināla sacensībām Jūrmalā.

Informāciju sagatavoja: Ilze Runģevica

Liepājas skolu apvienotā skolēnu rokdarbu izstāde ”Laika rats” (08.05.2017)

plakāts

No 3. – 28.maijam Liepājas muzeja ekspozīcijas ”Liepāja okupāciju režīmos” telpās, K.Ukstiņa ielā 7/9, ir apskatāma Liepājas skolu apvienotā skolēnu rokdarbu izstāde ”Laika rats”. Darbi radīti 2016./2017.mācību gada mājturības un tehnoloģiju stundās. Izstādei nosaukums izvēlēts apzināti, jo tas sasaucas ar šā gada starptautiskās akcijas ”Muzeju nakts” tēmu, kas notiks 20.maijā.

Skolēnu radošo darbu izstāde kļuvusi par labu tradīciju, kurā tiek izrādīti adījumi, tamborējumi, izšuvumi un pērļojumi, kā arī darbi, kas tapuši kokapstrādes un metālapstrādes tehnikā. Ikkatrs pedagogs ar radošu atbildību strādā, lai mācību process noritētu drošā un atbilstošā vidē, palīdz un veicina, lai skolēnu radītie darbi, balstītos ne tikai senajās tradīcijās, bet arī būtu inovatīvi un mūsdienīgi.

Ļoti svarīgi ir saskatīt, pamanīt un ieklausīties jauniešu praktiskajās spējās, teorētiskajās zināšanās un dažādu talantu izpausmēs. Mājturības un tehnoloģiju stundās, skolniekiem paveras unikāla iespēja izgatavot dažāda veida telpiskus priekšmetus, suvenīrus un citas ikdienā noderīgas sadzīves lietas. Darbs ar dažāda veida izejmateriāliem un izejvielām attīsta ikkatra bērna pasaules izzināšanas motoriku. Noteikti, jādod bērniem iespēja izpausties kreatīvi un atbilstoši individuālai pieejai!

Visi pilsētas iedzīvotāji, skolēnu ģimenes un pilsētas viesi ir laipni lūgti vērtēt, priecāties par košumu un radošumu, kuru radījusi mūsu jaunā paaudze savu skolotāju pavadībā. Jauku skatīšanos novēl Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības kolektīvs.

25.maijā pl.15:00 notiks izstādes laureātu apbalvošana. Liepājas muzejs būs sarūpējuši dāvanas labākajiem izstādes dalībniekiem. Izstāde skatāma līdz 28.maijam. Ieeja bez maksas.

Informāciju sagatavoja: Jānis Rudzītis,Mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītājs

Jaunieši mācās izprast smadzeņu darbību (04.05.2017)

Vakar mūsu skolas vidusskolēniem bija iespēja tikties ar īpašu lektoru – Arturu Piļkēviču, kas ir ne vien vienīgais Sertificētais neiroiglītības speciālists Latvijā, bet arī Skolotājs, treneris un administrātors Latvijā un Indonēzijā, kā arī bijušais  VEF AK BS basketbolists.
Lektors sniedza lekciju par prāta noslēpumiem – kurā palīdzēja skolēniem izprast smadzeņu darbību un to attīstību, izskaidroja to saikni starp saviem talantiem un mācību procesu. Kā arī izskaidroja daudzas būtiskas lietas, kas palīdzēs smadzenēm darboties labāk.
Finansējums pateicoties projektam  Nr. 8.3.5.0/16/I/001

Informāciju sagatavoja: Dina Brence
Foto: Dana Liepa