Liepājas 8. vidusskolā jaunieši mācās atbilstoši 21. gs.- radoši un ar praktisku darbošanos (28.04.2017)

Liepājas 8.vidusskola cītīgi strādā pie tā, lai pilnveidotu skolēnu personības un atraisītu talantu katrā bērnā, tāpēc skolā regulāri notiek nodarbības, kurās tiek attīstītas 21.gs. prasmes – radošums, komunikācija, karjeras vadības prasmes.

Pateicoties projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstam Liepājas 8. vidusskolas 10.-12. klases skolēniem vidusskolā ir iespēja turpināt apgūt  karjeras vadības prasmi  publiski runāt un uzstāties, ko pasniedz aktieris, pasākumu vadītājs Andris Bulis.

Karjeras konsultante Dina Brence stāsta, ka sadarbība ar A.Buli ilgst jau vairākus mēnešus – līdz šim lektors motivējis jauniešus un mācījis komunicēt, saliedēties, atbrīvoties, tiekties uz mērķi, nebaidīties izcelties. Konsultante novērojot jauniešus secina, ka būtiski augusi jauniešu pašapziņa, atvērtība, komunikācijas prasmes, bet joprojām jauniešus biedē publiska uzstāšanās, tādēļ ar projekta finansējumu turpināta sadarbība ar A,Buli.

Šoreiz jauniešiem tika sniegta praktiska lekcija, kurā visi jaunieši veica dažādus uzdevumus, kuru laikā  pilnveidoja prasmi uzstāties publiski citu priekšā un noturēt savu pozīciju un sejas izteiksmi, neļaujot sevi ietekmēt pārējo reakcijai. Bulis mudināja jauniešus ieklausīties citos, neuztraukties par savu ķermeni, sekot līdzi citu teiktajam un ātri reaģēt, ko skolēni darīja ar prieku. Lekcijā netrūka ne smieklu, ne komplimentu un jaunieši atzina, ka šādas lekcijas ir ļoti patīkamas un praktiskās nodarbībās apgūstot vairāk zināšanas kā teorētiskajās.

Aktiera vēlējums skolēniem bija – rīkoties, uzdrīkstēties un palikt uzticīgam sev un pilnveidot sevi, jo par savu rīcību un paveikto ir atbildīgs katrs pats. Svarīgi ir censties, mēģināt un neatteikties, jo nekad nevar zināt, kāds ir paveiktā patiesais mērķis.

Skolas direktore J. Mickēviča piebilst, ka iesāktā sadarbība noteikti tiks turpināta, jo skolai ir svarīgi, lai izaugtu talantīgi, pašapzinīgi, laimīgi, darba tirgū konkurēt spējīgi skolēni.

Informāciju sagatavoja: Karjeras konsultante  Dina Brence

Foto: Dana Liepa