Skolā viesojas gleznotāja Elita Patmalniece (18.10.2017)

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā, kuras laikā jauniešiem ir iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,

17.oktobrī Liepājas 8.vidusskolā viesojās slavenā multimāksliniece, gleznotāja Elita Patmalniece. Māksliniece radīja priekšstatu par profesiju – mākslinieks, sniedza informāciju par profesijā nepieciešamajām īpašībām, prasmēm un iemaņām, kā arī par to, kur iespējams apgūt minēto profesiju un par jomām, kur mākslinieks var strādāt.

Nodarbības laikā jauniešiem bija iespēja profesiju apgūt praktiski – kopā ar mākslinieci radot unikālu mākslas darbu uz skolas sienas. Skolā valdīja radošums, Līvu dziesmas, smaids sejā un kopības sajūta, kādu rada tikai kopējas intereses un darbošanās – stāsta skolas karjeras konsultante Dina Brence.

Finansējums no projekta Nr.8.3.5.0/16/l/001


Foto: Jānis Rudzītis

Informāciju sagatavoja: Dina Brence, karjeras konsultante