Izglītības iestādes pasākumu foto galerija aktuālajā mācību gadā

Draudzības koks

Pedagogu radošo darbu izstāde ”Ko prot skolotājs”

“Labo darbu nedēļa”

Frizieri bija un būs

Skolēni veido filmu par savu skolu

Skolā viesojas gleznotāja Elita Patmalniece

Iedvesmas stunda

ABC svētki

Dzejas dienas turpinās

Eiropas Valodu diena – 26. septembris

Konkurss arī supermeitenēm

Miķeldienas sākumskolā

Sporto visi

Dzejas dienas

Olimpiskā diena

Jaunieši lidostā

Burtu meitiņa

Patriotisks gājiens diena

8.septembris – lasītprasmes un rakstpratības diena

Sporta diena pludmalē

1.septembris