Pedagogi

ĀBOLIŅA ILZE – Mūzikas skolotāja
ALANDARENKO ALLA – Ķīmijas skolotāja
AUNIŅA EVITA – Sporta skolotāja
ANTONOVA LINDA – Speciālais pedagogs
LIEPIŅA JANA – Bibliotekāre, pamatskolas skolotāja
AVERČENKO-SKUJA GAĻINA – Sākumskolas skolotāja
BALODE DACE – Latviešu valodas un literatūras skolotāja
BUGAJA DIĀNA – Matemātikas skolotāja
ČORNAJA NATĀLIJA – Sākumskolas skolotāja
DAUBURE MARIKA – Sākumskolas skolotāja
DEJUS UNA – Sākumskolas skolotāja
DEŅISENKO LUDMILA – Sākumskolas skolotāja
DUDKO JEĻENA – Sporta, veselības mācības skolotāja
EGLIENA VINETA – Sākumskolas skolotāja
FJODOROVA LARISA – Angļu valodas skolotāja
GAFITUĻINA IRINA – Krievu valodas skolotāja
GONOHINA LUDMILA – Mūzikas skolotāja
GUBINA SVETLANA – Logopēde
HASNERE AIGA – Sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
JAURE VAIRA – Sākumskolas skolotāja
JANAITE SANDRA – Matemātikas, biznesa ekonomisko pamatu skolotāja
JUZUPS ARNIS  – Informātikas, datorikas skolotājs
KAZAKOVA MARINA – Angļu valodas skolotāja
KIRJUHINA JEĻENA – Krievu valodas skolotāja
KOLOSOVS VIKTORS – Fizikas un informātikas skolotājs
KULAČENOKA GAĻINA – Sākumskolas skolotāja
KUNCĪTE ANITA – Latviešu valodas skolotāja
KUZMINA NATĀLIJA – Bioloģijas, ķīmijas skolotāja
KUZŅECOVA ALEKSANDRA – Ģeogrāfijas skolotāja
KĻAVIŅA KĻAVA ANITA – Sākumskolas skolotāja
ĶIPSTE KRISTĪNE – Latviešu valodas un literatūras skolotāja
MICKĒVIČA JEVGĒNIJA – Vēstures skolotāja
MICKUS MATĪSS – Sporta skolotājs
OSADČUKA DIĀNA – Sākumskolas skolotāja
PABĒRZA AIJA – Sākumskolas skolotāja
PETREVICA SIGNE – Fizikas un matemātikas skolotāja
PRINA ALEKSANDRA – Matemātikas un informātikas skolotāja
REPECKA TATJANA – Krievu valodas skolotāja
ROZENTĀLE IRINA – Latviešu valodas literatūras skolotāja
RUDZĪTIS JĀNIS – Mājturības un tehnoloģiju (zēniem), kulturoloģijas, vizuālās mākslas skolotājs (mājas lapa)
RUPEIKA ĀRIJA – Sākumskolas skolotāja
Rūta Puļķe – Sākumskolas skolotāja
SILIŅA VELTA – Vēstures skolotāja
SOKOLOVSKA SANTA – Sociālais pedagogs
STRAZDA VIJA – Ģeogrāfijas skolotāja
ŠUĻSKA LEONGĪNA – Matemātikas skolotāja
TOMASE ANNA – Matemātikas, vizuālās mākslas skolotāja
TOMELE GUNDEGA – Logopēde
UŠAKOVA NATALIJA – Ķīmijas, bioloģijas skolotāja
VALINSKA ZANDA – latviešu valodas skolotāja
VASIĻJEVA IRINA – Sociālo zinību, vēstures, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
VILSONE ANŽELIKA – Kultūras vēstures, vizuālās mākslas skolotāja
ZIEMELE AGITA – Sākumskolas skolotāja
ZOMERFELDE INTA – Sākumskolas skolotāja
ZORĢE INTA – Angļu valodas skolotāja