Lasīsim laukā! (25.05.2017)

marite25.maijā atkal pie sākumskolas skolēniem ciemojās Burtu meitiņa, lai uzdotu āķīgus jautājumus par Margaritu Stārasti un apsveiktu skolēnus ar lielā Lasīšanas maratona finišu. Skolēni lasīja par Margaritu Stārasti un uzzināja daudz jauna un interesanta. Burtu meitiņa novēlēja arī turpmāk čakli lasīt grāmatas.

Informāciju sagatavoja un fotografēja direktores vietniece izglītības jomā  M.Daubure