Liepājas 8.vidusskolai – 30 (31.10.2017)

Arī sākumskolas skolēni pievienoja savu artavu mīļās skolas jubilejas svinībām, piedaloties zīmējumu konkursā ar darbiņiem – kā redz, izjūt un vēlētos redzēt savu skolu. Lai lielie skolēni un absolventi varētu papriecāties par viņu veikumu, tika izveidota izstāde. Čaklākie zīmētāji, protams, nopelnīs balviņas!

Paldies visiem, kas piedalījās!

Fotografēja un informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā M.Daubure