Skolēnu līdzpārvaldes darbība 2015./2016. mācību gadā