Skolēnu līdzpārvaldes darbība 2016./2017.mācību gadā